MarbleMasters

In de door KnikkerGek ontwikkelde Knikkerbaantjes organiseren wij wedstrijden en competities: de MarbleMasters. Dat kan zowel offline als online.

In 2020 hadden wij het eerste online-toernooi. Deelnemers speelden thuis, op hun eigen baantje, tegen elkaar via de mobiele telefoon. Met videobellen van WhatsApp werd contact gelegd en konden spelers elkaars knikkerpotje zien.

In 2022 organiseerden wij op verschillende plekken in de stad Rotterdam offline wedstrijden.

MarbleMasters kan gespeeld worden door jong en oud. Tussen buurtbewoners in een straat. In een seniorencomplex. Op school of bij de volkstuinenvereniging.

In de herfstvakantie in oktober vindt in samenwerking met Speels Gemak , BSW en Plaswijckpark het
MarbleMasters010 knikkertoernooi plaats met 14 voorrondes in verschillende speeltuinen in Rotterdam, de finale is op 11 november in Plaswijckpark!

Techniek & Spelregels:

Op elk schoolplein golden vroeger eigen regels, knikkeren werd in veel varianten gespeeld die per straat konden verschillen, in putjes potjes , via de muur of vanaf één lijn of cirkel. Hoe je de knikker speelde was ook niet overal hetzelfde. Je kon pieken,schoffelen schuiven of opgooien. Je kon je duim gebruiken of je wijsvinger. Wat precies wel en niet mocht was een stilzwijgende afspraak. Wij zijn niet streng maar voor wedstrijden hanteren we meestal de regel dat de knikker stil op z’n plek moet liggen en het contact met je vinger zo kort mogelijk moet zijn. Verder hebben we bij MarbelMasters verschillende spelvormen , hieronder een klein overzicht!

Tegen jezelf

marblemasters010

in oktober: MarbleMasters 010