KnikkerLes

Een serie lessen bestaat uit 4 lessen van een uur, de eerste les is een kennismakingsles waarin knikkers uiteindelijk geen knikkers blijken te zijn. Daarna krijgen de kinderen drie lessen binnen een vervolg thema; Zwaartekracht, Rekenen of Mythologie. In deze lessen wordt er vooral gebouwd onderzocht en getest.

De laatste les worden de projecten van de kinderen aan elkaar, en zo mogelijk ook aan anderen gepresenteerd.

De KnikkerLes kan door de kinderen zelf samen met hun docent worden gedaan. Maar het is ook mogelijk dat er een KnikkerGek in de klas komt om de lessen te geven.
Stacks Image 226
Stacks Image 241
 
Stacks Image 230
Stacks Image 233
Stacks Image 236

Tellen en rekenen met knikkers, een telspel of een rekenhulp?

Stacks Image 243
Stacks Image 251
Stacks Image 249
Stacks Image 247
Stacks Image 245
Lessen met uiteenlopende verhalen over een kraai, de geschiedenis van onze getallen, de Abacus, de eerste computer beschreven door Ada Lovelace codekraken door Alan Turing, en het binaire stelsel van Leibniz om uit te komen bij onze moderne computers en wellicht die van de toekomst?
 

Een knikker zoekt zijn weg door een doolhof of een labyrint, wat komt hij onderweg tegen?

Stacks Image 259
Stacks Image 257
Stacks Image 255
Stacks Image 253
Met het verhaal over uitvinder architect Deadalus en zijn zoon Icarus begint het verhaal wat eindigt bij de Minotaurus in het Labyrint. Om elke hoek loert het gevaar, of wellicht nieuwe mogelijkheden?
 

Een race met twee knikkers, tegen de zwaartekracht of tegen elkaar!

Stacks Image 269
Stacks Image 267
Stacks Image 265
Stacks Image 263
Stacks Image 261
Onderzoek naar de zwaartekracht van Galileo via Newton naar Einstein, een appel valt uit een boom, een hamer en een veer vallen op de maan. Over hoe iets wat eigenlijk zo gewoon is toch ook nog altijd een raadsel blijft.