Stichting KnikkerGek

Stichting KnikkerGek (opgericht op 21 februari 2020 te Rotterdam) heeft als doel het bevorderen van een positieve houding bij kinderen ten opzichte van wetenschap en techniek, alsook alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, te verrichten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van:
a. het aanbieden van diverse activiteiten, lessen en events rondom het thema knikkers (dit aanbod kan zowel binnen school als buiten school plaats vinden); en
b. het ontwikkelen van educatief materiaal op het gebied van wetenschap en techniek.
Stichting KnikkerGek beoogt geen winst te maken.